KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Samorząd doktorantów

Przedstawiciele na uczelni

Przedstawiciel do Rady Wydziału:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

mgr inż. Karol Bulski

Wydział Leśny:

mgr inż. Justyna Likus - Cieślik

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

mgr inż. Michał Kmiecik

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

mgr inż. Tomasz Noszczyk

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

mgr inż. Ewelina Kwaśniewska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

mgr inż.  Krzysztof Pikul

Wydział Technologii Żywności:

mgr inż. Ewelina Piasna

 

Przedstawiciele do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

 • Barbara Biniaś
 • Dawid Kudas
 • Anna Witek
 • Kinga Regdos

 

Przedstawiciele do Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

 • Mateusz Krupa
 • Marta Szylar
 • Anita Kukulska
 • Katarzyna Stromczyńska

 

Przedstawiciel do Senackiej Komisji Dydaktycznej:

 • Weronika Penar

 

Przedstawiciel do Rady Bibliotecznej:

 • Jakub Jaźwiński

 

Przedstawiciel do Rady Programowej Studium Doktoranckiego:

 • Joanna Krużel
 • Magdalena Górska

 

Przedstawiciel do Komisji Doktoranckiej:

 • Joanna Krużel

 

Przedstawiciele Doktorantów do Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

Barbara Biniaś

Wydział Leśny:

Norbert Szymański

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

Magdalena Trela

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

Piotr Bożek

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

Anna Witek

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

Klaudia Kowalik

Wydział Technologii Żywności:

Michał Stojak

 

Przedstawiciele Doktorantów do Komisji ds. Efektów Kształcenia:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

Anna Ślizowska

Wydział Leśny:

Norbert Szymański

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

Anna Grzywacz

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

Dawid Kudas

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

Katarzyna Stromczyńska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

Elżbieta Olech

Wydział Technologii Żywności:

Ewelina Piasna

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies